นุ้ย สุจิรา สวยไม่สร่าง เปิดไหล่โชว์ขาวจั๊ว

งาน Luxury Car Showcase 2009 @ CentralPlaza Rama2
ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2552
บริเวณชั้น 1 (เต็มพื้นที่) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>